idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2016

     În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[25.10.2016]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect anularea deciziilor / actelor aditionale la CIM secretar/contabil
Model intampinare - rubrica adrese reţea link

atenţionări anterioare
[28.01.2015]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordare sporul 15% bibliotecari
Model intampinare - rubrica adrese reţea link

[19.01.2015]
- Model apel pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la plata dobanzii legale, conform sentintelor civile castigate in instanta:
- USLIP Iasi - unit scolare link
- Alianta SInd Gh Asaschi Iasi - unit scolare link
- SISH - unit scolare link
- USJ - FEN - unit scolare link

ISJ Iasi FTP ISJ Iasi

Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
  ISJ Iasi noutati legislative                                      

[21.02.2017]
ORDIN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 + anexe link

[13.02.2017]
ORDIN nr. 3124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare link

ORDIN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 link

ORDIN nr. 3150/31.01.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 link

ORDIN nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 link

[07.02.2017]
Legea nr. 1/2011 a Educatiei nationale * actualizare 09.02.2017 link

ORDIN nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia link

ORDIN nr. 5893/28.11.2016 privind TEMELE pentru acasă în învăţământul preuniversitar link


Informaţii legislative anterioare
 2017
[30.01.2017]
Contract Colectiv de Muncă nr. 1483/13.11.2014 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar pe anii 2014-2015 * actualizare la date de 26.01.2017 link

ORDIN nr. 4477/06.07.2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat

[12.01.2017]
OUG nr. 57 din 9 decembrie 2015 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare * actualizare 11.01.2017 link

OUG nr. 20 din 8 iunie 2016 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative * actualizare 11.01.2017 link

LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link

ORDIN nr. 6161/22.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 link

OUG nr. 1/4.01.2017 - pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link

ORDIN nr. 3044/6.01.2017 - pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 link

ORDIN nr. 5080/31.08.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar * actualizare 11.01.2017 link

ORDIN nr. 6158/22.12.2016 - privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România link

ORDIN nr. 6156/22.12.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini link

ORDIN nr. 6154/21.12.2016 -privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României link

ORDIN nr. 6153/21.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii link

ORDIN nr. 6125/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link

ORDIN nr. 6121/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate link


 2015 - 2016
[15.11.2016]
ORDIN nr. 5739/14.11.2016 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link

[20.09.2016]
ORDIN nr. 5078/31.08.2016 - privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link

Ordin nr. 5077/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link


[20.09.2016]
ORDIN nr. 5079/31.08.2016 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar + anexa Regulemntul-cadru link

[13.09.2016]
ORDIN nr. 5080/31.08.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 3060/3.02.2014 - privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar * actualizare 13 sept 2016 link

[12.09.2016]
ORDIN nr. 5074/31.08.2016 - privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017 link

ORDIN nr. 5071/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 link

ORDIN nr. 5070/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 link

[24.04.2016]
ORDIN nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link

ORDIN nr. 3892/31.05.2016 - pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 link

[26.05.2016]
ORDIN nr. 3844/24.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 3838/23.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor link

ORDIN nr. 3784/17.05.2016 - privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi link

[13.04.2016]
ORDIN nr. 3637/12.04.2016 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 3590/5.04.2016 - privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial link

[29.03.2016]
ORDIN nr. 3517/28.03.2016 - privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017 link

[17.02.2016]
ORDIN nr. 3158/15.02.2016 - privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 – 2017 link

[01.02.2016]
- Ordin nr. 3069/14.01.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016 link

[30.01.2016]
ORDIN nr. 3107/27.01.2016 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 link

ORDIN nr. 3099/27.01.2016 - pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014 link

ORDIN nr. 3098/27.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link

[26.01.2016]
- Ordin nr. 52/14.01.2016 - privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal link

- Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal - actualizare 28.01.2016 link

- Hotărâre nr. 15/19.01.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă link

- Lege nr. 248/28.10.2015 - privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link

[25.01.2016]
- Ordin nr. 3678/08.04.2015 -  privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare + anexa Metodologie link

[21.01.2016]
- Ordin nr. 6020/22.12.2015 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională link

- Ordin nr. 3051/12.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a link

- Ordin nr. 3049/11.01.2016 - privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România link

- Ordin nr. 3048/11.01.2016 - privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false link

- Lege nr. 6/18.01.2016 - pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- Legea nr. 1/11.01.2016 - pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 link

[19.01.2016]
- Legea nr. 1/2011 a educaţei naţionale - actualizare 15.01.2016 link

- Legea nr. 53/2003 privind codul muncii - actualizare 15.01.2016 link

- Legea nr. 62/2011 a dialogului social - actualizare 21.01.2016 link

- Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - actualizare 15.01.2016 link

- Ordin 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 link

- Ordin nr. 5792/16.11.2015 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 link

- Ordin nr. 5700/12.11.2015 - privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi link

- Ordin nr. 5602 /3.11.2015 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal link

- Ordin nr. 5575/28.10.2015 - privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar link

- Ordin nr. 5559/27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link

- Ordin nr. 5558/27.10.2015 - privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ link

- Ordin nr. 5557/27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 link

- Ordin nr. 5081/31.08.2015 -  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 link

- Ordin nr. 5080/31.08.2015 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016 link

- Ordin nr. 4716/11.08.2015 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar link

- Ordin nr. 4496/13.07.2015 - privind structura anului şcolar 2015-2016 link
 TRIBUNALUL IAŞI
 Program registratura:
 zilnic L-V orele 09.00 - 12.00

CURTEA DE APEL IAŞI
zilnic L-V 09.00 - 12.00

 JUDECĂTORIA IAŞI
 Program registratura:
 zilnic L-V orele 09.00 - 12.00Get Adobe Flash player                                                                                                                         
legislatie 2010: Legea nr. 119/2010, Legea nr. 118/2010, Legea nr. 117/2010, O.U.G. 59/2010, O.U.G. 58/2010, O.U.G. 57/2010, O.U.G. 55/2010,O.M.E.C.T.S. 4230/2010, O.M.E.C.T.S. 4235/2010, O.M.E.C.T.S. 4140/2010, O.M.E.CT.S. 4106/2010, OMECTS 4034/2010, O.M.E.C.T.S. 3850/2010, O.M.E.C.T.S. 4074/2010, O.M.E.C.T.S. 4032/2010, O.M.E.C.T.S. 4031/2010, O.M.E.C.T.S 3979/2010, O.M.E.C.T.S. 3848/2010, O.U.G. 45/2010, Ordin 471/2010, O.M.E.C.T.S. 3743/2010, Legea nr. 49/2010, Hotararea 369/2010, Legea nr. 69/2010, Ordinul 3567/2010, Ordinul 85/2010, O.U.G. 24/2010, Hotararea 228/2010, Legea nr. 41/2010, O.M.E.C.T.S. 3381/2010, O.M.E.C.T.S. 3331/2010, O.M.E.C.T.S. 3375/2010, O.M.E.C.T.S. 3374/2010, O.M.E.C.T.S. 3279/2010, O.M.E.C.T.S. 3236/2010, O.M.E.C.T.S. 3235/2010, O.M.E.C.T.S. 3158/2010, O.M.E.C.T.S. 3081/2010, O.M.E.C.T.S. 3142/2010, O.M.E.C.T.S. 3141/2010, Legea nr. 12/2010, Legea nr. 11/2010, O.U.G. 1/2010, Ordin 62/2010, O.M.E.C.T.S. 3064/2010, Hotararea 1613/2009, Ordin 32/2010, Adresa M.E.C.I. 9139/22.12.2009, Ordin 6178, O.M.E.C.I. 6602/2009, Legea nr. 387/2009


Copyright © 2008 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Toate drepturile rezervate. Realizat de ADRIAN LUCA termeni şi condiţii de utilizare